ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಗ್ರೇಡ-1 : ಎಸ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ

ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ ಭಾವಚಿತ್ರ
1 ಬಸವರಾ ಸಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
2 ಪಾಟೀಲ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪಿಹಚ್ ಡಿ ಭಾವಚಿತ್ರ
3 ನವನೀತ ಜಾಬಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
4 ರಾಘವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
5 ಶರಣೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
6 ಶಣ್ಮುಕಪ್ಪಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
7 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಎಸ್ ಭೋಧಕರು ಬಿಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ ಭಾವಚಿತ್ರ
1 ಮಂಜುಳಾ ಮೂಲಭಾರತಿ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
2 ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
3 ನಾಗರಾಜ ಎಮ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
4 ಅಮೀನಾ ಫಿರದೋಸ್ ನಿಖಿತ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
5 ಪ್ರಶಾಂತ ವಿ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಭಾವಚಿತ್ರ
6 ರಾಜೇಶ್ರಿ ಸಹ ಭೋಧಕರು ಐಟಿಐ ಭಾವಚಿತ್ರ
7 ಜ್ಯೋತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಿಸಿಎ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ ಭಾವಚಿತ್ರ
1 ವೀರಣ್ಣ ವಿ ಕೆ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
2 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಿ ಆರ್ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
3 ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
4 ರಘುನಾಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
5 ಶಿವರಾಜ ಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
6 ಮಮತಾ ಕೊಟಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
7 ಗಣಪತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ ಭಾವಚಿತ್ರ
1 ಪ್ರಕಾಶ ಭುರೆ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
2 ರೆಣುಕಾ ಪಸ್ತಾಪುರ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
3 ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಧನ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
4 ಸುರೇಶ ಶಟಗಾರ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
5 ವಸಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
6 ಮಹ್ಮದ ಜಾಕೀರ ಹುಸೇನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಭಾವಚಿತ್ರ
7 ಶಿವಕುಮಾರ ಎಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಜೆ ಎಲ್ ಸಿ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಇನಫಾರ್ಮಮೇಷನ ಸೈನ್ಸ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ ಭಾವಚಿತ್ರ
1 ಸವಿತಾ ಆರ್ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
2 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೆತ್ರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
3 ರವಿಂದ್ರ ಭಾಸಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಐಟಿಐ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ ಭಾವಚಿತ್ರ
1 ಬರಕತ್ ಹುಸ್ಸೆನ್ ಇಲಿಯಾಸ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಮ್ ಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
2 ಭರತ ಎಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
3 ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಬಿ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
4 ಅರವಿಂದ ರಂಗದಾಳ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ, ಪಿಜಿಡಿಟಿಸಿಎಸ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
5 ವ್ಯಾಸರಾಜ ಕೊಪ್ಪರ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
6 ಡಾ. ಪಾಣಿ ಶರಣಪ್ಪಾ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಟೆಕ್, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಭಾವಚಿತ್ರ
7 ತುಕಾರಾಮ ಚವ್ಹಾನ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
8 ಶಿವಕುಮಾರ ಎಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಿಇ ಭಾವಚಿತ್ರ
9 ವಿನಾಕರಾವ ಫೋರಮೆನ್ ಐಟಿಐ ಭಾವಚಿತ್ರ
10 ಎಮ್ ಡಿ ಮೇರಾಜ ಸಹ ಭೋಧಕರು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಭಾವಚಿತ್ರ
11 ಅಂಬುರಾವ ಸಹ ಭೋಧಕರು ಐಟಿಐ ಭಾವಚಿತ್ರ
11 ಶಾಮರಾವ ಸಹಾಯಕರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಸೈನ್ಸ & ಇಂಗ್ಲೀಷ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ ಭಾವಚಿತ್ರ
1 ಸೈಯದ ಖಾಲಿದಾ ಪರವೀನ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಭಾವಚಿತ್ರ
2 ಡಾ. ರಾಜಶೇಕರ ಹೀರಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಭಾವಚಿತ್ರ
3 ಅರ್ನಚನಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ,ಎಮ್ ಫಿಲ್ ಭಾವಚಿತ್ರ
4 ಜುಲ್ಫಿಕಾರ ಅಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎಮ್ ಎ ಭಾವಚಿತ್ರ

ಕಛೇರಿ ಸಬ್ಬಂಧಿ

ಕ್ರಮಸಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಹಾತೆ ಭಾವಚಿತ್ರ
1 ದಾವಲ ಸಾಬ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕ್ಷಕರು ಬಿಎ ಭಾವಚಿತ್ರ
2 Photo
3 Photo